Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisija     

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),
 • Danutė Jakubavičienė, logopedė (pirmininko pavaduotoja),
 • Asta Dabušinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė (sekretorė),

nariai:

 • Alvydas Smalstys, vyresnysis specialusis pedagogas,
 • Aurelija Šeduikienė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Angelė Jonienė,  matematikos mokytoja metodininkė,
 • Asta Sakalauskienė,  socialinė pedagogė metodininkė,
 • Vaida Neifaltė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Roma Danisevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 
 • Asta Draugelienė, psichologė,
 • Kun. Rimantas Simanavičius, direktoriaus padėjėjas sielovadai, 
 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
 • Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Reda Savulionienė, vyresnioji tikybos mokytoja.

Dokumentai

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.