Mokyklos istorija


 • 1991 m. gegužės 2 d. Alytaus dekanato kunigai, Alytaus miesto vidurinių mokyklų tikybos mokytojai ir direktoriai bei Alytaus miesto tarybos nuolatinės kultūros ir švietimo komisijos nariai nutarė, kad mieste reikia įkurti katalikiškąją pradžios mokyklą.
 • 1991 m. spalio 3 d. Alytaus dekano kun. Juozo Gražulio ir Alytaus 9-osios vidurinės mokyklos direktoriaus Kęstučio Miliausko iniciatyva Alytaus miesto taryba nusprendė įkurti katalikiškąją pradžios mokyklą Vidzgirio mikrorajone statomoje pradinėje mokykloje.
 • 1992 m. gegužės 8 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC palaimino katalikiškosios pradžios mokyklos kertinį akmenį.
 • 1996 m. balandžio 18 d. Alytaus miesto taryba nusprendė nuo 1996 m. rugsėjo 1 d. steigti katalikiškosios dvasios vidurinę mokyklą statomose mokyklos patalpose ir pavadinti ją Alytaus katalikiškąją vidurine mokykla.
 • 1996 m. rugsėjo 2 d. miesto bendruomenė susirinko į mokyklos atidarymo ir palaiminimo iškilmes. Mokyklą palaimino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis. Mokyklos duris pravėrė 1–6 klasių mokiniai.
 • 1998 m. balandžio 23 d. Alytaus miesto tarybos sprendimu 3-iojo šaukimo tarybos posėdyje Alytaus katalikiškoji vidurinė mokykla nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. pavadinta Alytaus šv. Benedikto vidurine mokykla.
 • 2000 m. vasario 15 d. Alytaus miesto taryba ir Vilkaviškio vyskupijos kurija pasirašė Alytaus šv. Benedikto vidurinės mokyklos dviejų steigėjų sutartį.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 978 Alytaus šv. Benedikto mokykloje nuo rugsėjo 1 d. leidžiama įvesti profilinį mokymą.
 • 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo viešąją įstaiga Alytaus šv. Benedikto gimnazija.
 • 1996 metais mokyklos plotas buvo 2300 m ² , šiuo metu – 10934 m ² .
 • 2003–2016 metais gimnaziją baigė 855 abiturientai.
 • Didžiausia abiturientų laida išėjo 2011 metais (87 abiturientai).
 • Per 2004–2016 metus gimnazijoje suskaičiuota 41 šimtukininkas.
 • 1996 metais dirbo 19 mokytojų, 2016 metais – 70 pedagoginių darbuotojų.
 • 1996 metais mokykloje mokėsi 281 mokinys, 2016 metais – 715 mokinių.

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!