Maitinimas


 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas


Gimnazijos mokinius maitina UAB „Genutės sodyba“.

  • Direktorė – Genė Munikienė

Valgyklos darbo laikas:

  • valgykla dirba mokslo dienomis nuo 8.00 iki 14.30 val.

15 dienų valgiaraštis (6–10 m.)

15 dienų valgiaraštis (11 m. bei vyresniems)

Mokamo maitinimo pietų valgiaraštis

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos