Maitinimas


 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas


Gimnazijos mokinius maitina UAB „Genutės sodyba“.

  • Direktorė – Genė Munikienė

Valgyklos darbo laikas:

  • valgykla dirba mokslo dienomis nuo 8.00 iki 14.30 val.

15 dienų valgiaraštis (6–10 m.)

15 dienų valgiaraštis (11 m. bei vyresniems)

Mokamo maitinimo pietų valgiaraštis

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.