Vadovų darbotvarkės


2023 M. KOVO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Direktorė Loreta ŠernienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Nastaravičienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Ineta Dirsienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Leščinskienė
Svarbi informacija

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.

Olweus mokykla

2022–2024 m. Alytaus šv. Benedikto gimnazija - Olweus mokykla