Olweus programa


Olweus koordinacinis komitetas

 1. Kristina Abeciūnienė, tėvų atstovė;Liepa Danieliūtė, IIc kl.;
 2. Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 3. Asta Draugelienė, psichologė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė;
 4. Danutė Jakubavičienė, logopedė;
 5. Virginija Martutaitienė, tėvų atstovė;
 6. Laima Nastaravičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos pirmininkė;
 7. Smiltė Navagruckaitė, IIa kl.;
 8. Asta Sakalauskienė, koordinatorė, socialinė pedagogė metodininkė;
 9. Aurelija Šeduikienė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė;
 10. Loreta Šernienė, direktorė;
 11. Daiva Vaškelytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

MSG vadovai

 1. Rasmutė Baliukonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 2. Diana Buinickienę, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 3. Asta Draugelienė, psichologė;
 4. Birutė Gudleikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 5. Danutė Jakubavičienė, logopedė;
 6. Kristina Jankauskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 7. Asta Lugauskienė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja;
 8. Erika Makauskienė, chemijos mokytoja metodininkė;
 9. Loreta Mockuvienė, muzikos mokytoja metodininkė;
 10. Jolanta Pacevičienė, matematikos mokytoja ekspertė;
 11. Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 12. Vita Pušinskaitė, geografijos mokytoja metodininkė;
 13. Reda Savulionienė, tikybos mokytoja metodininkė;
 14. Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 15. Aušra Zavistauskienė, biologijos mokytoja metodininkė;
 16. Lina Žuvininkiena, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos nuobaudų seka

 1. Intervencija į situaciją: įspėjimas žodžiu, kurį vykdo asmuo, stebėjęs netinkamą elgesį bei žino, kaip į jį reaguoti iš karto po netinkamo elgesio.
 2. Prasižengusio mokinio pokalbis su dviem suaugusiais (vienas jų- mokinio klasės vadovas). Informuojami mokinio tėvai ar globėjai (rūpintojai).
 3. Susitikimas su mokinio tėvais ar globėjais (rūpintojais), klasės vadovu ir pagalbos mokiniui specialistais. Raštiškas mokinio pasiaiškinimas.
 4. Netinkamai besielgiančio mokinio svarstymas gimnazijos VGK posėdyje, dalyvaujant vienam iš tėvų ar globėjų (rūpintojų).
 5. Pokalbis su gimnazijos direktoriumi ir kitais administracijos atstovais.

Taisyklės prieš patyčias

 • Mes nesityčiosime iš kitų.
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi - pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.

Svarbi informacija

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Uniformos

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.