Gimnazijos darbuotojaiVardas, pavardė Pareigos El. paštas
Diana Adomavičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė diana.buinickiene@benediktogimnazija.lt
Lina Andriukevičienė Technologijų ir dailės mokytoja metodininkė lina.andriukeviciene@benediktogimnazija.lt
Jūratė Archangelskienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė jurate.archangelskiene@benediktogimnazija.lt
Audronė Balčiūnienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė audrone.balciuniene@benediktogimnazija.lt
Deimantė Balynienė Vyresnioji anglų kalbos mokytoja deimante.balyniene@benediktogimnazija.lt
Rasmutė Baliukonienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė rasmute.baliukoniene@benediktogimnazija.lt
Paulius Baranauskas Istorijos mokytojas paulius.baranauskas@benedikogimnazija.lt
Vilma Baranauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė vilma.baranauskiene@benediktogimnazija.lt
Regina Burneikienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja regina.burneikiene@benediktogimnazija.lt
Lina Butrimienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė lina.butrimiene@benediktogimnazija.lt
Kęstas Čerkauskas Fizinio ugdymo mokytojas kestas.cerkauskas@benediktogimnazija.lt
Rita Černiauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė rita.cerniauskiene@benediktogimnazija.lt
Asta Dabušinskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė asta.dabusinskiene@benediktogimnazija.lt
Roma Danisevičienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė roma.daniseviciene@benediktogimnazija.lt
Svetlana Daukšienė Anglų kalbos mokytoja svetlana.dauksiene@benediktogimnazija.lt
Asta Draugelienė Psichologė asta.draugeliene@benediktogimnazija.lt
Evelina Džervienė Vyresnioji fizikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja evelina.dzerviene@benediktogimnazija.lt
Virginija Džervienė Fizikos mokytoja metodininkė virginija.dzerviene@benediktogimnazija.lt
Simona Ežerskienė Pradinių klasių mokytoja simona.ezerskiene@benediktogimnazija.lt
Alvyra Geležauskienė Chemijos mokytoja metodininkė alvyra.gelezauskiene@benediktogimnazija.lt
Laimutė Grigūnienė Fizikos ir matematikos mokytoja metodininkė laimute.griguniene@benediktogimnazija.lt
Virgilijus Gudaitis Technologijų mokytojas metodininkas virgilijus.gudaitis@benediktogimnazija.lt
Birutė Gudleikienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė birute.gudleikiene@benediktogimnazija.lt
Danutė Jakubavičienė Logopedė danute.jakubaviciene@benediktogimnazija.lt
Rytis Jakučionis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, baseino plaukimo treneris rytis.jakucionis@benediktogimnazija.lt
Kristina Jankauskaitė Anglų kalbos mokytoja metodininkė kristina.jankauskaitė@benediktogimnazija.lt
Renata Janulienė Informacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė renata.januliene@benediktogimnazija.lt
Aivaras Janulis Istorijos mokytojas metodininkas aivaras.janulis@benediktogimnazija.lt
Lina Janulytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė lina.janulyte@benediktogimnazija.lt
Vygandas Jezukevičius Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas vygandas.jezukevicius@benediktogimnazija.lt
Angelė Jonienė Matematikos mokytoja metodininkė angele.joniene@benediktogimnazija.lt
Lina Kankevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji informacinių technologijų mokytoja lina.kankeviciene@benediktogimnazija.lt
Henrika Karnickaitė Šokio mokytoja
Birutė Kazakevičienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja birute.kazakeviciene@benediktogimnazija.lt
Justina Krisiulevičiūtė Pradinių klasių mokytoja
Irena Leščinskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė irena.lescinskiene@benediktogimnazija.lt
Asta Lugauskienė Vyresnioji rusų kalbos mokytoja asta.lugauskiene@benediktogimnazija.lt
Erika Makauskienė Chemijos mokytoja metodininkė erika.makauskiene@benediktogimnazija.lt
Vygandas Marozas Vyresnysis chemijos mokytojas vygandas.marozas@benediktogimnazija.lt
Vaida Matulevičiūtė Chemijos mokytoja vaida.matuleviciute@benediktogimnazija.lt
Loreta Mockuvienė Muzikos mokytoja metodininkė loreta.mockuviene@benediktogimnazija.lt
Laima Nastaravičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji neformaliojo ugdymo mokytoja laima.nastaraviciene@benediktogimnazija.lt
Vaida Neifaltė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė vaida.neifalte@benediktogimnazija.lt
Laima Nosevičienė Bibliotekininkė
Jolanta Pacevičienė Matematikos mokytoja ekspertė jolanta.paceviciene@benediktogimnazija.lt
Dalia Paleckienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė dalia.paleckiene@benediktogimnazija.lt
Eglė Pangonienė Vyresnioji matematikos mokytoja egle.pangoniene@benediktogimnazija.lt
Aušra Paškonytė Matematikos mokytoja ausra.paskonyte@benediktogimnazija.lt
Nijolė Prieskienienė Istorijos mokytoja metodininkė nijole.prieskieniene@benediktogimnazija.lt
Virginija Ptašnykienė Tikybos mokytoja metodininkė virginija.ptasnykiene@benediktogimnazija.lt
Vita Pušinskaitė Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė vita.pusinskaite@benediktogimnazija.lt
Laimutė Radzevičienė Neformaliojo ugdymo mokytoja (keramikos būrelis) laimute.radzeviciene@benediktogimnazija.lt
Deimantė Raižienė Vyresnioji šokio mokytoja deimante.raiziene@benediktogimnazija.lt
Modestas Raudonis Geografijos, ekonomikos ir verslumo vyresnysis mokytojas modestas.raudonis@benediktogimnazija.lt
Kristina Rekešienė Mokytojų padėjėja kristina.rekesiene@benediktogimnazija.lt
Vidas Rekešius Kūno kultūros mokytojas metodininkas vidas.rekesius@benediktogimnazija.lt
Irena Ribinskienė Fizikos mokytoja metodininkė irena.ribinskiene@benediktogimnazija.lt
Vijolė Rinkevičienė Anglų kalbos mokytoja vijole.rinkeviciene@benediktogimnazija.lt
Reda Savulionienė Tikybos mokytoja metodininkė reda.savulioniene@benediktogimnazija.lt
Rimantas Simanavičius Direktoriaus padėjėjas sielovadai kun.rimantas@benediktogimnazija.lt
Alvydas Smalstys Vyresnysis specialusis pedagogas alvydas.smalstys@benediktogimnazija.lt
Asta Stankevičienė Vyresnioji žmogaus saugos mokytoja asta.stankeviciene@benediktogimnazija.lt
Raimonda Striaušienė Prancūzų kalbos mokytoja raimonda.striausiene@benediktogimnazija.lt
Jolita Svirinavičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė jolita.svirinaviciene@benediktogimnazija.lt
Renata Šatienė Bibliotekininkė renata.satiene@benediktogimnazija.lt
Aurelija Šeduikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė aurelija.seduikiene@benediktogimnazija.lt
Loreta Šernienė Direktorė loreta.serniene@benediktogimnazija.lt
Loreta Šilingytė Istorijos mokytoja loreta.silingyte@benediktogimnazija.lt
Ilona Šulinskė Lietuvių kalbos mokytoja ilona.sulinske@benediktogimnazija.lt
Violeta Šurskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė violeta.surskiene@benediktogimnazija.lt
Daiva Švedienė Profesijos patarėja daiva.svediene@benediktogimnazija.lt
Jolanta Tartenienė Vyresnioji kūno kultūros mokytoja, plaukimo mokytoja jolanta.tarteniene@benediktogimnazija.lt
Vaida Urbonienė Psichologijos mokytoja vaida.urboniene@benediktogimnazija.lt
Audronė Valatkienė Mokytojų padėjėja audrone.valatkiene@benediktogimnazija.lt
Lionė Vilkelienė Žmogaus saugos mokytoja metodininkė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja lione.vilkeliene@benediktogimnazija.lt
Mindaugas Visockas Biologijos mokytojas mindaugas.visockas@benediktogimnazija.lt
Aušra Zavistauskienė Biologijos mokytoja metodininkė ausra.zavistauskiene@benediktogimnazija.lt
Danutė Želnienė Vyresnioji braižybos mokytoja danute.zelniene@benediktogimnazija.lt
Tamara Žemaitienė Mokytojų padėjėja tamara.zemaitiene@benediktogimnazija.lt
Lina Žuvininkienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja lina.zuvininkiene@benediktogimnazija.lt
Daiva Žvinakevičienė Informacinių technologijų mokytoja daiva.zvinakeviciene@benediktogimnazija.lt

Svarbi informacija

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Uniformos

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.