Gimnazijos darbuotojai


Vardas, pavardė Pareigos El. paštas
Janina Aleknavičienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė janina.aleknaviciene@benediktogimnazija.lt
Lina Andriukevičienė Technologijų mokytoja metodininkė lina.andriukeviciene@benediktogimnazija.lt
Jūratė Archangelskienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė jurate.archangelskiene@benediktogimnazija.lt
Audronė Balčiūnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė audrone.balciuniene@benediktogimnazija.lt
Deimantė Balynienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja deimante.balyniene@benediktogimnazija.lt
Rasmutė Baliukonienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rasmute.baliukoniene@benediktogimnazija.lt
Vilma Baranauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė vilma.baranauskiene@benediktogimnazija.lt
Rūta Brazlauskaitė Istorijos mokytoja ruta.brazlauskaite@benediktogimnazija.lt
Diana Buinickienė Pradinio ugdymo   mokytoja metodininkė diana.buinickiene@benediktogimnazija.lt
Lina Butrimienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė lina.butrimiene@benediktogimnazija.lt
Regina Burneikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė regina.burneikiene@benediktogimnazija.lt
Kęstas Čerkauskas Fizinio ugdymo mokytojas kestas.cerkauskas@benediktogimnazija.lt
Rita Černiauskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rita.cerniauskiene@benediktogimnazija.lt
Edmundas Čečėta* Jaunųjų šaulių būrelio vadovas edmundas.ceceta@benediktogimnazija.lt
Roma Danisevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė roma.daniseviciene@benediktogimnazija.lt
Asta Dabušinskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė asta.dabusinskiene@benediktogimnazija.lt
Asta Draugelienė Psichologė asta.draugeliene@benediktogimnazija.lt
Virginija Džervienė Fizikos mokytoja metodininkė virginija.dzerviene@benediktogimnazija.lt
Evelina Džervienė Fizikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja evelina.dzerviene@benediktogimnazija.lt
Simona Ežerskienė Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja simona.ezerskiene@benediktogimnazija.lt
Algirdas Grabliauskas Technologijų mokytojas metodininkas algirdas.grabliauskas@benediktogimnazija.lt
Laimutė Grigūnienė Fizikos mokytoja metodininkė, matematikos vyresnioji mokytoja, 7a klasės vadovė laimute.griguniene@benediktogimnazija.lt
Virgilijus Gudaitis Technologijų mokytojas metodininkas virgilijus.gudaitis@benediktogimnazija.lt
Birutė Gudleikienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė birute.gudleikiene@benediktogimnazija.lt
Danutė Jakubavičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja danute.jakubaviciene@benediktogimnazija.lt
Rytis Jakučionis Kūno kultūros vyresnysis mokytojas, plaukimo treneris rytis.jakucionis@benediktogimnazija.lt
Kristina Jankauskaitė Anglų kalbos mokytoja metodininkė kristina.jankauskaitė@benediktogimnazija.lt
Lina Janulytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė lina.janulyte@benediktogimnazija.lt
Aivaras Janulis Istorijos mokytojas metodininkas aivaras.janulis@benediktogimnazija.lt
Renata Janulienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja metodininkė renata.januliene@benediktogimnazija.lt
Vygandas Jezukevičius Kūno kultūros mokytojas metodininkas vygandas.jezukevicius@benediktogimnazija.lt
Angelė Jonienė Matematikos mokytoja metodininkė angele.joniene@benediktogimnazija.lt
Giedrė Kalinauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui giedre.kalinauskiene@benediktogimnazija.lt
Lina Kankevičienė Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja lina.kankeviciene@benediktogimnazija.lt
Birutė Kazakevičienė Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja birute.kazakeviciene@benediktogimnazija.lt
Aldona Kadziauskienė Technologijų mokytoja metodininkė aldona.kadziauskiene@benediktogimnazija.lt
Roma Krančiukienė Matematikos mokytoja metodininkė roma.kranciukiene@benediktogimnazija.lt
Rita Krasnauskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rita.krasnauskiene@benediktogimnazija.lt
Sandra Leonavičienė Chemijos mokytoja sandra.leonaviciene@benediktogimnazija.lt
Irena Leščinskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė irena.lescinskiene@benediktogimnazija.lt
Asta Lugauskienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja asta.lugauskiene@benediktogimnazija.lt
Erika Makauskienė Chemijos mokytoja metodininkė erika.makauskiene@benediktogimnazija.lt
Laurynas Mielkus Istorijos mokytojas laurynas.mielkus@benediktogimnazija.lt
Dalia Miliauskienė Dailės mokytoja metodininkė dalia.miliauskiene@benediktogimnazija.lt
Loreta Mockuvienė Muzikos mokytoja metodininkė loreta.mockuviene@benediktogimnazija.lt
Laima Nastaravičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laima.nastaraviciene@benediktogimnazija.lt
Edita Nedzinskė Kūno kultūros vyresnioji mokytoja edita_nedzinske@benediktogimnazija.lt
Vaida Neifaltė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė vaida.neifalte@benediktogimnazija.lt
Jolanta Pacevičienė Matematikos mokytoja ekspertė jolanta.paceviciene@benediktogimnazija.lt
Dalia Paleckienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė dalia.paleckiene@benediktogimnazija.lt
Eglė Pangonienė Vyresnioji matematikos mokytoja egle.pangoniene@benediktogimnazija.lt
Jolita Pekšienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja jolita.peksiene@benediktogimnazija.lt
Nijolė Prieskienienė Istorijos mokytoja metodininkė nijole.prieskieniene@benediktogimnazija.lt
Vita Pušinskaitė Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė vita.pusinskaite@benediktogimnazija.lt
Laimutė Radzevičienė* Neformaliojo ugdymo mokytoja (keramikos būrelis) laimute.radzeviciene@benediktogimnazija.lt
Deimantė Raižienė Šokio vyresnioji mokytoja deimante.raiziene@benediktogimnazija.lt
Roma Raškevičienė Tikybos vyresnioji mokytoja roma.raskeviciene@benediktogimnazija.lt
Modestas Raudonis Geografijos, ekonomikos ir verslumo vyresnysis mokytojas modestas.raudonis@benediktogimnazija.lt
Vidas Rekešius Kūno kultūros mokytojas metodininkas vidas.rekesius@benediktogimnazija.lt
Kristina Rekešienė Mokytojų padėjėja kristina.rekesiene@benediktogimnazija.lt
Vijolė Rinkevičienė Anglų kalbos mokytoja vijole.rinkeviciene@benediktogimnazija.lt
Vaidas Sakalauskas Automobilizmo vyresnysis mokytojas vaidas.sakalauskas@benediktogimnazija.lt
Asta Sakalauskienė Socialinė pedagogė metodininkė asta.sakalauskiene@benediktogimnazija.lt
Reda Savulionienė Tikybos mokytoja metodininkė reda.savulioniene@benediktogimnazija.lt
Rimantas Simanavičius Direktoriaus padėjėjas sielovadai kun.rimantas@benediktogimnazija.lt
Vilija Sližauskienė Šokio mokytoja metodininkė vilija.slizauskiene@benediktogimnazija.lt
Alvydas Smalstys Vyresnysis specialusis pedagogas alvydas.smalstys@benediktogimnazija.lt
Raimonda Striaušienė Prancūzų kalbos mokytoja raimonda.striausiene@benediktogimnazija.lt
Miglė Stebulytė Bibliotekininkė migle.stebulyte@benediktogimnazija.lt
Jolita Svirinavičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė jolita.svirinaviciene@benediktogimnazija.lt
Renata Šatienė Bibliotekininkė renata.satiene@benediktogimnazija.lt
Aurelija Šeduikienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė aurelija.seduikiene@benediktogimnazija.lt
Loreta Šernienė Direktorė loreta.serniene@benediktogimnazija.lt
Loreta Šimkevičienė Logopedė metodininkė loreta.simkeviciene@benediktogimnazija.lt
Ilona Šulinskė Lietuvių kalbos mokytoja ilona.sulinske@benediktogimnazija.lt
Violeta Šurskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė violeta.surskiene@benediktogimnazija.lt
Daiva Švedienė Profesijos patarėja daiva.svediene@benediktogimnazija.lt
Jolanta Tartenienė Kūno kultūros vyr. mokytoja, plaukimo mokytoja jolanta.tarteniene@benediktogimnazija.lt
Kęstutis Viselga Vyr. informacinių technologijų mokytojas kestutis.visockas@benediktogimnazija.lt
Mindaugas Visockas Biologijos mokytojas mindaugas.visockas@benediktogimnazija.lt
Audronė Valatkienė Mokytojų padėjėja audrone.valatkiene@benediktogimnazija.lt
Lionė Vilkelienė Žmogaus saugos mokytoja metodininkė, rusų kalbos mokytoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja lione.vilkeliene@benediktogimnazija.lt
Neringa Vekeriotaitė Šokio mokytoja metodininkė neringa.vekeriotaite@benediktogimnazija.lt
Aušra Zavistauskienė Biologijos mokytoja metodininkė ausra.zavistauskiene@benediktogimnazija.lt
Danutė Želnienė Vyresnioji braižybos mokytoja danute.zelniene@benediktogimnazija.lt
Tamara Žemaitienė Mokytojų padėjėja tamara.zemaitiene@benediktogimnazija.lt
Evelina Žukauskienė Matematikos mokytoja, TB koordinatorė evelina.zukauskiene@benediktogimnazija.lt
Lina Žuvininkienė
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
lina.zuvininkiene@benediktogimnazija.lt
Daiva Žvinakevičienė Informacinių technologijų mokytoja daiva.zvinakeviciene@benediktogimnazija.lt

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!