Neformalus ugdymas


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka.pdf


Būrelių sąrašas 2019-2020 m.

1-4 klasės

 • „Matematika angliškai“ (Diana Buinickienė)
 • Keramika (Laimutė Radzevičienė)
 • „Šokio teatras“ (Jolita Svirinavičienė)
 • „Dainuojame linksmai“ (Asta Dabušinskienė)
 • Sporto būrelis „Drąsūs, stiprūs ir sveiki“ (Vaida Neifaltė)
 • Jaunučių šokių kolektyvas "Lašelis" (Neringa Vekeriotaitė)
 • „Tyrinėjimai – raktas į pasaulio pažinimą“ (Laima Nastaravičienė)
 • „Biblijos istorijos“ (Reda Savulionienė)
 • Konstruojame su LaQ (Lina Žuvininkienė)
 • „Skaitmeniniai išminčiai“ (Dalia Paleckienė)
 • „Raiškusis žodis“ (Aurelija Šeduikienė)
 • „Origami“ (Regina Burneikienė)
 • „Skaičiuok, mąstyk, spėk“ (Regina Burneikienė)
 • Etnokultūros būrelis „Augu Lietuvoj...“ (Danutė Jakubavičienė)

5-8 klasės

 • Jaunių šokių kolektyvas „Lašas“ (Neringa Vekeriotaitė)
 • Jaunių choras (L. Mockuvienė)
 • Keramika (L. Radzevičienė)
 • Jaunimo organizacija „Ateitininkai“ (N. Prieskienienė)
 • Jaunieji matematikai (J. Pacevičienė, A. Jonienė)
 • Futbolas (V. Jezukevičius)
 • Verslo klubas (M. Raudonis)
 • 2D ir 3D modeliavimas (R. Janulienė, D. Miliauskienė)
 • Vandens aerobika ir žaidimai (V. Sližauskienė)
 • Plaukimas (J. Tartenienė)
 • Sambūris „Spindulys“ (I. Leščinskienė)
 • Folkloras (R. Černiauskienė)
 • Mano miestas Alytus (A. Balčiūnienė)
 • „Pažink save“ (R. Savulionienė)

I-II g.

 • Futbolas (V. Jezukevičius)
 • Smiginis (V. Rekešius)
 • Jaunieji matematikai (R. Krančiukienė)
 • Debatų klubas anglų kalba (V. Šurskienė)
 • Štangos spaudimas (V. Rekešius)
 • Mokinių mokomoji bendrovė (M. Raudonis)
 • Skautauk (R. Brazlauskaitė)

III-IV g.

 • Mokomoji mokinių bendrovė (M. Raudonis)
 • Jaunieji matematikai (L. Janulytė)
 • Tinklinis (R. Jakučionis)
 • Šauliai (E. Čečėta)
 • Debatų klubas anglų kalba (V. Šurskienė)

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!