Darbo užmokestis


Pareigybė
Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2021 m., Eur
Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2022 m. IV ketv., Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 2019,49 2619,83
Mokytojas 61,91 1307,56 1475,19
Mokytojų padėjėjas 3 778,80 947,36
Budėtojas 1 642,00 784,75
Einamojo remonto darbininkas 1,5 642,00 784,75
Valytojas 12 642,00 784,75
Plaukimo mokytojas 1,72 1382,19 1677,85
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 3 969,08 1185,92

Svarbi informacija

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.

Olweus mokykla

2022–2024 m. Alytaus šv. Benedikto gimnazija - Olweus mokykla