Darbo užmokestis


Pareigybė
Pareigybių skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2022 m., Eur
Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2023 m. II ketv., Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 24876,68 2778,84
Mokytojas 61,97 1582,25 1717,80
Mokytojų padėjėjas 3 906,07 990,67
Budėtojas 1 781,18 840,00
Einamojo remonto darbininkas 1,5 781,18 840,00
Valytojas 12 781,18 840,00
Plaukimo mokytojas 1,72 1596,75 1758,55
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 3 1143,05 1217,82

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.