Darbo užmokestisPareigybė
Pareigybių  (etatų) skaičius
Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2022 m., Eur
Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2023 m. IV ketv., Eur
Direktorius 1 2859,20 3904,14
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 24876,68 2778,84
Mokytojas 57,22 1582,25 1920,08
Mokytojų padėjėjas 3 906,07 992,00
Budėtojas 1 781,18 840,00
Einamojo remonto darbininkas 1,75 781,18 840,00
Valytojas 12 781,18 840,00
Plaukimo mokytojas 1,37 1596,75 1773,70
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 3 1143,05 1267,59

Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jurgita Zajančkauskienė, tel. +370 608 43293Alytaus šv. Benedikto gimnazijos  mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl valandų, skirtų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei vykdyti, patvirtinimoSvarbi informacija

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Startavo ISM išankstinis priėmimas

Moksleiviai, informuojame, kad jau sausio 1 d. ISM universitetas pradėjo išankstinį priėmimą!

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos