Darbo užmokestis


Pareigybė Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis 2019 m., Eur Vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis 2020 m. II ketv., Eur
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 1692,60 1804,26
Mokytojas 74 1023,65 1044,11
Mokytojų padėjėjas 3 581,28 713,97
Budėtojas 1 555,0 607,00
Einamojo remonto darbininkas 1,75 555,0 607,00
Valytojas 12 555,0 607,00
Plaukimo mokytojas 1,72 681,83 1296,04
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 3 868,03 886,60

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!