Ugdymas


Konsultacijų grafikas

2021 metų birželio mėnesio konsultacijų grafikas

2021 metų gegužės mėnesio konsultacijų grafikas

2021 metų balandžio mėnesio konsultacijų grafikas

2021 metų kovo mėnesio konsultacijų grafikas

Ugdymo plano pakeitimai

2020–2021 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimas

2020–2021 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano pakeitimo ir 2020–2021 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimas

Pradinio ugdymo planas

2021-2022 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo planas

2020-2021 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo planas


Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas

2021-2022 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas

2020-2021 mokslo metų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas


Pasiekimų vertinimas

Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo tvarkos aprašas


Brandos egzaminų rezultatai

2019 metų brandos egzaminų rezultatai.pptx

2018 metų brandos egzaminų rezultatai.pptx

2017 metų brandos egzaminų rezultatai.pptx

2016 metų brandos egzaminų rezultatai.pptx

2015 metų brandos egzaminų rezultatai.pptx

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!