Klasių vadovai


1a - Žuvininkienė Lina

1b - Svirinavičienė Jolita

2a - Ežerskienė Simona

2b - Dabušinskienė Asta

3a - Neifaltė Vaida

3b - Buinickienė Diana

4a - Šeduikienė Aurelija

4b - Paleckienė Dalia

5a - Striaušienė Raimonda 

5b - Lionė Vilkelienė 

5c - Jolanta Pacevičienė

6a - Šilingytė Loreta

6b - Ptašnykienė Virginija

6c - Šulinskė Iona

7a - Balynienė Deimantė

7b - Rinkevičienė Vijolė

7c - Daukšienė Svetlana

8a - Krasnauskienė Rita

8b - Gudleikienė Birutė

8c - Pekšienė Jolita

Ia - Danisevičienė Roma

Ib - Raudonis Modestas

Ic - Andriukevičienė Lina

IIa - Mockuvienė Loreta

IIb - Lugauskienė Asta

IIc - Tartenienė Jolanta

IIIa - Jakučionis Rytis

IIIb - Leščinskienė Irena

IIIc - Pangonienė Eglė

IVa - Savulionienė Reda

IVb - Janulienė Renata

IVc - Visockas Mindaugas

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.