Gimnazijos atributikaKnyga simbolizuoja Bibliją, Šv. Raštą, Dievo žodį, kaip didžiausią išmintį ir kaip kiekvieną knygą – žinių ir išminties šaltinį.

Kryžius – išganymo simbolis. Tik per kryžių žmogus tampa krikščioniu. O tai reiškia, kad Dievą vadiname ne Absoliutu, ne aukščiausiąja jėga, ne galybe, bet artimu ir savu, todėl sakome: „Tėve mūsų…“

Pastoralas – Ganytojo lazda – rūpestingumo ženklas. Kiekvienas šios mokyklos auklėtinis globojamas ir Dievo, ir visų tų, kurie ugdo – vadovauja, moko, rūpinasi.

Varnas – Šv. Benedikto ir išminties simbolis. Pasak legendų, varnas ne kartą gelbėjo šv. Benediktą nuo pavojų. Juodo varno plunksnos – tai šv. Benedikto įkurtų vienuolynų brolių ir seserų drabužių spalva.

PAX lietuviškai reiškia „ramybę“. Tai svarbiausias palinkėjimas žmogui jo gyvenime. Hebrajiškas „šalom“ reiškia linkėjimą visapusiškai žmogaus gyvenimo pilnatvei. Tai Prisikėlusiojo Kristaus linkėjimas ir kiekvieno žmogaus didžiausias troškimas.


Giesmė šv. Benediktui (gimnazijos himnas)

 1. Šventas Benediktai, pasaulio garbės nemėgai
  Ir todėl į kalnus nuo žmonių pabėgai.

  Priegiesmis:
  Kad visur būtų pagarbintas Dievas, Dievas.
  Ut in omnibus glorificetur Deus.

 2. Daug jaunų vaikinų pažinę kelią tavo
  Iš visų kampelių pas tave keliavo.

  Priegiesmis:
  Kad visur būtų pagarbintas Dievas, Dievas.
  Ut in omnibus glorificetur Deus.

 3. Šventas Benediktai, Dievo valios paliestas
  Įkūrei vienuolyną, kad pasauliui šviestų.

  Priegiesmis:
  Kad visur būtų pagarbintas Dievas, Dievas.
  Ut in omnibus glorificetur Deus.

 4. Šventas Benediktai, mokai mus klusnumo.
  Juo mes pastatysim savo dvasios rūmą.

  Priegiesmis:
  Kad visur būtų pagarbintas Dievas, Dievas.
  Ut in omnibus glorificetur Deus.

 5. Šventas Benediktai, nuolankumas tavo
  Mums atvėrė kelią kelt dorybes savo.

  Priegiesmis:
  Kad visur būtų pagarbintas Dievas, Dievas.
  Ut in omnibus glorificetur Deus.

 6. Šventas Benediktai, tavo meilė šviečia.
  Ir gyvent dėl Jėzaus mūsų sielas kviečia.

  Priegiesmis:
  Kad visur būtų pagarbintas Dievas, Dievas.
  Ut in omnibus glorificetur Deus.

Svarbi informacija

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Startavo ISM išankstinis priėmimas

Moksleiviai, informuojame, kad jau sausio 1 d. ISM universitetas pradėjo išankstinį priėmimą!

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos