Administracija


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas dr. Lina Kankevičienė

El. paštas: lina.kankeviciene@benediktogimnazija.lt

Tel. Nr. +370 315 74919

Pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė

El. paštas: kg@benediktas.alytus.lm.lt 

Pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Nastaravičienė

El. paštas: kg@benediktas.alytus.lm.lt 

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus padėjėjas sielovadai kun. Rimantas Simanavičius

El. paštas: kg@benediktas.alytus.lm.lt 

Pareigybės aprašymas
Direktoriaus padėjėja sielovadai Virginija Ptašnykienė

El. paštas: virginija.ptasnykiene@benediktogimnazija.lt

Pareigybės aprašymas


Direktoriaus padėjėja sielovadai Reda Savulionienė

El. paštas: reda.savulioniene@benediktogimnazija.lt

Pareigybės aprašymas
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Ineta Dirsienė

El. paštas: kg@benediktas.alytus.lm.lt  

Pareigybės aprašymasSvarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos