Gimnazijos vizija, misija


Vizija

Atvira kaitai, nuolat besimokanti,  savo veikloje besivadovaujanti krikščioniškosiomis vertybėmis, siekianti  kiekvieno bendruomenės nario augimo  ilgoji gimnazija.

Misija

Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, skatinti visokeriopą visų mokyklos bendruomenės narių tobulėjimą, puoselėti krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias vertybes, ugdyti  savarankiškas asmenybes, kurios savo gebėjimais tarnautų visuomenės gerovei.

Mokyklos filosofija

Šv. Benedikto gimnazija – tai laivo, plaukiančio gyvenimo vandenyne, kurio šturmanas ir vedlys yra šv. Benediktas, idėja. Šv. Benediktas – mokytojas, kuris savo gyvenimo pavyzdžiu moko mus, kur yra tikrosios vertybės: pagarba tvarkai ir darbui, žmogaus orumui ir jo laisvei, pakantumas ir užuojauta.

Tikime, kad kiekvienas mūsų bendruomenės narys gali pasiekti savo asmeninio meistriškumo per visapusišką asmenybės ugdymą, siekiant fizinės, protinės, dvasinės, socialinės ir emocinės asmenybės brandos.

Kasdieniniame mokyklos gyvenime vadovaujamės šv. Benedikto mokymu, kurio pagrindinis devizas „Ora et Labora“ („Melskis ir dirbk“).

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!