Laisvos darbo vietos


ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo krūvis – 0,25 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2022-09-01.

Pagrindinės funkcijos:

Neformalaus ugdymo mokytojų ir vadovų darbo priežiūra ir kontrolė, ugdymo rezultatų vertinimas. Neformalaus ugdymo veiklų koordinavimas. Renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimas, mokinių užimtumo po pamokų tikrinimas ir derinimas. Mokinių vasaros poilsio organizavimas ir koordinavimas. Neformalaus ugdymo Elektroninio dienyno tvarkymo stebėsena.   5–8, I–IV klasių neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymas ir neformaliojo ugdymo veiklų stebėsena.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus.

 2. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

 3. Mokėti anglų kalbą.

 4. Žinoti (išmanyti) įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą (mokėti parengti ugdymo planą gimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti), viešųjų įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

 5. Mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis „Microsoft Office“ programiniu paketu, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis), ryšių ir dauginimo technika.


Pretendento privalumai:

 1. Vadovavimas mokinių kūrybinėms grupėms.

 2. Vadovavimasis krikščioniškomis vertybėmis ir pasirengimas jas skleisti gimnazijoje.

 3. Tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.


Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.

 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

 4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinančius dokumentus.

 5. Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.

 

Dokumentai priimami 21 kalendorinę dieną nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2022-06-22 17.00 val.). 

Dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu kg@benediktas.alytus.lm.lt arba siųsti registruotu laišku.
Kontaktinis tel. (8 315) 74 919, 8 646 14 937,  el. paštas kg@benediktas.alytus.lm.lt.  

Pokalbis vyks Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus kabinete 2022 m. birželio 23 d. 10 val.

Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama https://benediktogimnazija.lt/. Informacija paskelbta 2022-06-02.

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.