Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas


Visuomenės sveikatos specialistė Daiva Vaškelytė

Tel. 8 657 50665

Darbo laikas

8.00–16.00 (pietų pertrauka 11.00–11.30)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • Konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  sveikatinimo veiklos klausimais, rekomenduoja ir teikia  jiems informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;
  • Teikia ir skleidžia  gimnazijos bendruomenei  metodinę ir  informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;
  • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
  • Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
  • Teikia informaciją kūno kultūros mokytojams dėl  mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
  • Teikia klasių auklėtojams  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
  • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.