Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas


Visuomenės sveikatos specialistė Daiva Vaškelytė

Tel. 8 657 50665

Darbo laikas

8.00–15.40 (pietų pertrauka 11.00–11.30)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

  • Konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)  sveikatinimo veiklos klausimais, rekomenduoja ir teikia  jiems informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;
  • Teikia ir skleidžia  gimnazijos bendruomenei  metodinę ir  informacinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir jos stiprinimo klausimais;
  • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą;
  • Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
  • Teikia informaciją kūno kultūros mokytojams dėl  mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
  • Teikia klasių auklėtojams  asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir vykdo jų įgyvendinimo priežiūrą;
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
  • Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą.

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos