1,2% parama mokyklai


Norime padėkoti Jums, padedantiems kurti patrauklią ir saugią gimnaziją. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą Jūsų pervesti 1,2 proc. GPM Alytaus šv. Benedikto gimnazijai leidžia planuoti reikšmingus darbus ir padeda mums įdomiau bei patraukliau organizuoti ugdymo procesą ir mokinių laisvalaikį.

Jūsų visų dėka 2020 m. gimnazijos biudžetas pasipildė 3692,37 Eur. Sumokėti LIMK, NKMA ir Gimnazijų asociacijos nario mokesčiai (876,00 Eur) ir 206,84 Eur skirta gimnazijos prezentacijai.

Maloniai prašome ir šiais metais 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos pervesti Šv. Benedikto gimnazijai. Stengsimės taupyti ir racionaliai naudoti Jūsų skirtas lėšas gimnazijos tikslų įgyvendinimui. 

Formą paramai skirti galima pateikti elektroniniu būdu per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt/

Dėkojame už supratingumą ir paramą. 


Gimnazijos bendruomenės vardu 

direktorė Loreta Šernienė

Svarbi informacija

Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Rekomendacijos dėl pradinio, vidurinio, priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo 1-oji - tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis! Saugokime save ir vieni kitus!