Sielovada


Tikslas

Šv. Benedikto gimnazijos tikslas – ne tik teikti išsilavinimą, bet ir ugdyti dvasingą, sąmoningą, rūpestingą, mąstantį, savikritišką, principingą, lengvai bendraujantį, atjaučiantį ir įsipareigojantį asmenį, gebantį įsisąmoninti krikščioniškąsias vertybes ir pasirinkti tinkamą mokymosi kelią. Eidama šiuo keliu, gimnazija vykdo sielovadinę veiklą, padedančią kiekvienam mokiniui atrasti santykį su savimi, artimu ir Dievu.

Uždaviniai:

  1. Atsižvelgiant į metinius Katalikų Bažnyčios įvykius, liturginį kalendorių, organizuoti sielovados veiklas ir renginius.
  2. Kerigma (skelbimas) – atspindėti katalikiškos mokyklos misiją: skelbti Gerąją Naujieną „Visas jaunimo sielovados darbo tikslas yra siekti, kad jaunuoliai taptų paprasti, nuoširdūs, ištikimi, dosnūs, orūs. Turint tokius pamatus, ateina malonė ir veikia, sukurdama kažką nuostabaus, didingo, kilnaus, švento, kažką, kas gali ateiti tik iš amžinybės.“ (Šv. Marija Eugenija, Mokymai, 1878).
  3. Kurti krikščionišką bendruomenę, puoselėti tikėjimą ir siekti teisingumo.

Eucharistija gimnazijos bendruomenei

Mokslo metų pradžioje, prieš šv. Kalėdas, Pelenų trečiadienį, Verbų sekmadienio procesija, Gailestingumo sekmadienį, Paskutinį skambutį ir abiturientų išleistuves švenčiama iškilminga Eucharistija, kurioje dalyvauja gimnazijos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, tėvai, svečiai.

Per adventą Eucharistija (Rarotų šv. Mišios) švenčiama pirmadienio – trečiadienio rytais. Mišių liturgija vyksta dar neprašvitus žvakių šviesoje laukiant Kristaus – pasaulio šviesos – gimimo.

Eucharistija atskiroms klasėms

Kiekviena klasė turi galimybę atskirai švęsti Eucharistiją. Mokiniai mokomi aktyviai joje dalyvauti, kartu melstis ir dėkoti. 

Per mokslo metus kiekviena klasės bendruomenė vieną kartą dalyvauja švenčiant Eucharistiją šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Rekolekcijos, stovyklos, bendruomenės dienos

Kartą per mokslo metus mokiniai dalyvauja jiems skirtose rekolekcijose. 

Rekolekcijos rengiamos mokytojams.

Labai graži gimnazijos bendruomenės šventė, į kurią paprastai susirenka visi bendruomenės nariai, – Kūčios. Šv. Mišios, kalėdaičio laužymas, nuoširdūs atsiprašymo žodžiai, linkėjimai dar labiau suburia naujiems darbams.

Tradicija tapusi klasės bendruomenės Kūčių vakarienė.

Kasmetinis Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių piligriminis žygis suburia jaunimą piligrimystei Dievo ir kito link.

 


Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.