Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),
 • Danutė Jakubavičienė, logopedė (pirmininko pavaduotoja),
 • Asta Dabušinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė (sekretorė).

Nariai:

 • Alvydas Smalstys, vyresnysis specialusis pedagogas,
 • Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Angelė Jonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Ineta Mikalonytė-Stankevičienė, socialinė pedagogė,
 • Vaida Neifaltė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Roma Danisevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Vaida Urbonienė, psichologė,
 • Kun. Rimantas Simanavičius, direktoriaus padėjėjas sielovadai,
 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
 • Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Reda Savulionienė, vyresnioji tikybos mokytoja. 

GIMNAZIJOS TARYBA

 • Tomas Vailionis (atstovauja tėvams), pirmininkas,
 • Virginija Martutaitienė (atstovauja tėvams),
 • Akvilė Voverienė (atstovauja tėvams),
 • Gabrielė Lespagnol (atstovauja mokiniams),
 • Simas Savukynas (atstovauja mokiniams),
 • Vytė Sabonytė (atstovauja mokiniams),
 • Laima Nastaravičienė (atstovauja mokytojams),
 • Simona Ežerskienė (atstovauja mokytojams),
 • Modestas Raudonis (atstovauja mokytojams),
 • Edita Jurčienė (atstovauja Alytaus miesto savivaldybės tarybai (I steigėjui)),
 • Rytis Baltrušaitis (atstovauja Vilkaviškio vyskupijos kurijai (II steigėjui)).

[į viršų]


DARBO TARYBA

 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui (pirmininkė),
 • Ilona Šulinskė, lietuvių kalbos mokytoja,
 • Simona Ežerskienė, pradinių klasių mokytoja,
 • Vita Pušinskaitė, geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė,
 • Rima Mackevičienė, raštinės vedėja.

GIMNAZIJOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),
 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
 • Renata Šatienė, bibliotekos vedėja,
 • Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

KLASĖS VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Asta Lugauskienė, klasių vadovų grupės pirmininkė,
 • Roma Danisevičienė, sekretorė.

Nariai:

 • Aurelija Šeduikienė, 1a klasė,
 • Daiva Ambrasienė, 1b klasė,
 • Lina Žuvininkienė, 2a klasė,
 • Jolita Svirinavičienė, 2b klasė,
 • Simona Ežerskienė, 3a klasė,
 • Asta Dabušinskienė, 3b klasė,
 • Vaida Neifaltė, 4a klasė,
 • Justina Bakūnovienė, 4b klasė,
 • Virginija Džervienė, 5a klasė,
 • Asta Stankevičienė, 5b klasė,
 • Nijolė Prieskienienė, 5c klasė,
 • Raimonda Striaušienė, 6a klasė,
 • Lionė Vilkelienė, 6b klasė,
 • Jolanta Pacevičienė, 6c klasė,
 • Aivaras Janulis, 7a klasė,
 • Virginija Ptašnykienė, 7b klasė,
 • Ilona Šulinskė, 7c klasė,
 • Deimantė Balynienė, 8a klasė,
 • Angelė Jonienė, 8b klasė,
 • Svetlana Daukšienė, 8c klasė,
 • Violeta Ruoškienė, Ia klasė,
 • Birutė Gudleikienė, Ib klasė,
 • Vita Pušinskaitė, Ic klasė,
 • Roma Danisevičienė, IIa klasė,
 • Modestas Raudonis, IIb klasė,
 • Lina Andriukevičienė, IIc klasė,
 • Loreta Mockuvienė, IIIa klasė,
 • Asta Lugauskienė, IIIb klasė,
 • Jolanta Tartenienė, IIIc, IVc klasės,
 • Rytis Jakučionis, IVa klasė,
 • Irena Leščinskienė, IVb klasė.

[į viršų]


PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Jolita Svirinavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Justina Bakūnovienė, pradinio ugdymo mokytoja,
 • Regina Burneikienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja,
 • Asta Dabušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Simona Ežerskienė, pradinio ugdymo jaunesnioji mokytoja,
 • Vaida Neifaltė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Daiva Ambrasienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Laimutė Radzevičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Aurelija Šeduikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Neringa Vekeriotaitė, šokio mokytoja metodininkė,
 • Lina Žuvininkienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Rasmutė Baliukonienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Rita Černiauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė,
 • Roma Danisevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Irena Leščinskienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Violeta Ruoškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Ilona Šulinskė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
 • Rima Žilevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Aušra Zavistauskienė, biologijos ir gamtos mokslų mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Virginija Džervienė, fizikos mokytoja metodininkė,
 • Erika Makauskienė, chemijos mokytoja metodininkė,
 • Laimutė Grigūnienė, matematikos mokytoja metodininkė ir fizikos vyresnioji mokytoja,
 • Mindaugas Visockas, biologijos mokytojas,
 • Evelina Džervienė, fizikos vyresnioji mokytoja ir IT mokytoja,
 • Lionė Vilkelienė, žmogaus saugos mokytoja metodininkė,
 • Asta Stankevičienė, žmogaus saugos mokytoja ir laborantė,
 • Alvyra Geležauskienė, chemijos mokytoja metodininkė. 

[į viršų]


MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Jolanta Pacevičienė, matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Lina Janulytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Angelė Jonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Laimutė Grigūnienė, matematikos mokytoja metodininkė ir fizikos mokytoja metodininkė,
 • Eglė Pangonienė, vyresnioji matematikos mokytoja,
 • Renata Janulienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Aušra Paškonytė, matematikos mokytoja,
 • Evelina Džervienė, fizikos vyresnioji mokytoja ir informacinių technologijų mokytoja,
 • Daiva Žvinakevičienė, informacinių technologijų mokytoja,
 • Jūratė Archangelskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,
 • Lina Kankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.

TIKYBOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Aivaras Janulis, istorijos mokytojas metodininkas, metodinės grupės pirmininkas.

Nariai:

 • Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Vita Pušinskaitė, geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė,
 • Modestas Raudonis, vyr. geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojas,
 • Virginija Ptašnykienė, direktoriaus pavaduotoja sielovadai, tikybos mokytoja metodininkė,
 • Reda Savulionienė, direktoriaus pavaduotoja sielovadai, tikybos mokytoja metodininkė,
 • Kun. Rimantas Simanavičius, direktoriaus pavaduotojas sielovadai,
 • Loreta Šilingytė, istorijos mokytoja,
 • Daiva Švedienė, profesijos patarėja,
 • Vaida Urbonienė, psichologijos mokytoja,
 • Paulius Baranauskas, istorijos mokytojas.

[į viršų]

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲMETODINĖ GRUPĖ

 • Vilma Baranauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Birutė Gudleikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Kristina Jankauskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Violeta Šurskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Lina Butrimienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Svetlana Daukšienė, anglų kalbos mokytoja,
 • Vijolė Rinkevičienė, anglų kalbos mokytoja,
 • Deimantė Balynienė, anglų kalbos vyr. mokytoja,
 • Asta Lugauskienė, rusų kalbos vyr. mokytoja,
 • Lionė Vilkelienė, rusų kalbos vyr. mokytoja,
 • Birutė Kazakevičienė, vokiečių kalbos vyr. mokytoja,
 • Raimonda Striaušienė, prancūzų kalbos mokytoja.

MENŲ IR FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Loreta Mockuvienė, muzikos mokytoja, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Rytis Jakučionis, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Jolanta Tartenienė, vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja,
 • Vidas Rekešius, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Vygandas Jezukevičius, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Kęstas Čerkauskas, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Virgilijus Gudaitis, technologijų mokytojas,
 • Lina Andriukevičienė, technologijų mokytoja,
 • Asta Stasionytė, dailės mokytoja metodininkė,
 • Loreta Mockuvienė, muzikos mokytoja,
 • Danutė Želnienė, braižybos mokytoja.

[į viršų]

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos