Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),
 • Danutė Jakubavičienė, logopedė (pirmininko pavaduotoja),
 • Asta Dabušinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė (sekretorė).

Nariai:

 • Alvydas Smalstys, vyresnysis specialusis pedagogas,
 • Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Angelė Jonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Asta Sakalauskienė, socialinė pedagogė metodininkė,
 • Vaida Neifaltė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Roma Danisevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Asta Draugelienė, psichologė,
 • Kun. Rimantas Simanavičius, direktoriaus padėjėjas sielovadai,
 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
 • Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Reda Savulionienė, vyresnioji tikybos mokytoja. 

GIMNAZIJOS TARYBA

 • Tomas Vailionis (atstovauja tėvams), pirmininkas,
 • Virginija Martutaitienė (atstovauja tėvams),
 • Akvilė Voverienė (atstovauja tėvams),
 • Gabrielė Lespagnol (atstovauja mokiniams),
 • Simas Savukynas (atstovauja mokiniams),
 • Augustė Anisimova (atstovauja mokiniams),
 • Laima Nastaravičienė (atstovauja mokytojams),
 • Dalia Paleckienė (atstovauja mokytojams),
 • Modestas Raudonis (atstovauja mokytojams),
 • Edita Jurčienė (atstovauja Alytaus miesto savivaldybės tarybai (I steigėjui)),
 • Rytis Baltrušaitis (atstovauja Vilkaviškio vyskupijos kurijai (II steigėjui)).

[į viršų]


DARBO TARYBA

 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui (pirmininkė),
 • Ilona Šulinskė, lietuvių kalbos mokytoja,
 • Simona Ežerskienė, pradinių klasių mokytoja,
 • Vita Pušinskaitė, geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė,
 • Rima Mackevičienė, raštinės vedėja.

GIMNAZIJOS VARDU GAUTOS PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė),
 • Ineta Dirsienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
 • Renata Šatienė, bibliotekos vedėja,
 • Aurelija Šeduikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,
 • Dalia Miliauskienė, dailės mokytoja metodininkė. 

KLASĖS VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Audronė Balčiūnienė, klasių vadovų grupės pirmininkė,
 • Lina Andriukevičienė, sekretorė.

Nariai:

 • Lina Žuvininkienė, 1a klasė,
 • Jolita Svirinavičienė, 1b klasė,
 • Simona Ežerskienė, 2a klasė,
 • Asta Dabušinskienė, 2b klasė,
 • Vaida Neifaltė, 3a klasė,
 • Diana Adomavičienė, 3b klasė,
 • Aurelija Šeduikienė, 4a klasė,
 • Dalia Paleckienė, 4b klasė,
 • Raimonda Striaušienė, 5a klasė,
 • Lionė Vilkelienė, 5b klasė,
 • Jolanta Pacevičienė, 5c klasė,
 • Loreta Šilingytė, 6a klasė,
 • Virginija Ptašnykienė, 6b klasė,
 • Ilona Šulinskė, 6c klasė,
 • Deimantė Balynienė, 7a klasė,
 • Angelė Jonienė, 7b klasė,
 • Svetlana Daukšienė, 7c klasė,
 • Angelė Jonienė, 8a klasė,
 • Birutė Gudleikienė, 8b klasė,
 • Jolita Pekšienė, 8c klasė,
 • Roma Danisevičienė, Ia klasė,
 • Modestas Raudonius, Ib klasė,
 • Lina Andriukevičienė, Ic klasė,
 • Loreta Mockuvienė, IIa klasė,
 • Asta Lugauskienė, IIb klasė,
 • Jolanta Tertenienė, IIc klasė,
 • Rytis Jakučionis, IIIa klasė,
 • Irena Leščinskienė, IIIb klasė,
 • Eglė Pangonienė, IIIc klasė,
 • Reda Savulionienė, IVa klasė,
 • Renata Janulienė, IVb klasė,
 • Mindaugas Visockas, IVc klasė.

[į viršų]


PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Jolita Svirinavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Laima Nastaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Diana Adomavičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Regina Burneikienė, pailgintos dienos grupės auklėtoja,
 • Asta Dabušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Simona Ežerskienė, pradinio ugdymo jaunesnioji mokytoja,
 • Vaida Neifaltė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Dalia Paleckienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Laimutė Radzevičienė, neformaliojo ugdymo mokytoja,
 • Aurelija Šeduikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Neringa Vekeriotaitė, šokio mokytoja metodininkė,
 • Lina Žuvininkienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Audronė Balčiūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Rasmutė Baliukonienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Rita Černiauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
 • Roma Danisevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Rita Krasnauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Irena Leščinskienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,
 • Jolita Pekšienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,
 • Ilona Šulinskė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Aušra Zavistauskienė, biologijos ir gamtos mokslų mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Virginija Džervienė, fizikos mokytoja metodininkė,
 • Erika Makauskienė, chemijos mokytoja metodininkė,
 • Laimutė Grigūnienė, matematikos mokytoja metodininkė ir fizikos vyresnioji mokytoja,
 • Mindaugas Visockas, biologijos mokytojas,
 • Evelina Džervienė, fizikos vyresnioji mokytoja ir IT mokytoja,
 • Lionė Vilkelienė, žmogaus saugos mokytoja metodininkė,
 • Asta Stankevičienė, žmogaus saugos mokytoja ir laborantė,
 • Vytautas Pėstininkas, chemijos mokytojas,
 • Alvyra Geležauskienė, chemijos mokytoja metodininkė. 

[į viršų]


MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Jolanta Pacevičienė, matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Lina Janulytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Angelė Jonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Laimutė Grigūnienė, matematikos mokytoja metodininkė ir fizikos vyresnioji mokytoja,
 • Eglė Pangonienė, vyresnioji matematikos mokytoja,
 • Renata Janulienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja metodininkė,
 • Aušra Paškonytė, matematikos mokytoja,
 • Evelina Džervienė, fizikos vyresnioji mokytoja ir informacinių technologijų mokytoja,
 • Daiva Žvinakevičienė, informacinių technologijų mokytoja,
 • Jūratė Archangelskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė,
 • Lina Kankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.

TIKYBOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Aivaras Janulis, istorijos mokytojas metodininkas,
 • Nijolė Prieskienienė, istorijos mokytoja metodininkė,
 • Vita Pušinskaitė, geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė,
 • Modestas Raudonis, vyr. geografijos, ekonomikos ir verslumo mokytojas,
 • Virginija Ptašnykienė, direktoriaus pavaduotoja sielovadai, tikybos mokytoja metodininkė,
 • Reda Savulionienė, direktoriaus pavaduotoja sielovadai, tikybos mokytoja metodininkė,
 • Kun. Rimantas Simanavičius, direktoriaus pavaduotojas sielovadai,
 • Loreta Šilingytė, istorijos mokytoja,
 • Daiva Švedienė, profesijos patarėja,
 • Vaida Urbonienė, psichologijos mokytoja,
 • Paulius Baranauskas, istorijos mokytojas,
 • Vaidas Sakalauskas, automobilizmo mokytojas.

[į viršų]

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲMETODINĖ GRUPĖ

 • Birutė Gudleikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Kristina Jankauskaitė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Vilma Baranauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Violeta Šurskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Lina Butrimienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
 • Svetlana Daukšienė, anglų kalbos mokytoja,
 • Vijolė Rinkevičienė, anglų kalbos mokytoja,
 • Deimantė Balynienė, anglų kalbos vyr. mokytoja,
 • Loreta Šernienė, rusų kalbos mokytoja ekspertė,
 • Asta Lugauskienė, rusų kalbos vyr. mokytoja,
 • Lionė Vilkelienė, rusų kalbos vyr. mokytoja,
 • Birutė Kazakevičienė, vokiečių kalbos vyr. mokytoja,
 • Raimonda Striaušienė, prancūzų kalbos mokytoja.

MENŲ IR FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

 • Rytis Jakučionis, fizinio ugdymo mokytojas, metodinės grupės pirmininkas.

Nariai:

 • Jolanta Tartenienė, fizinio ugdymo mokytoja,
 • Vidas Rekešius, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Vygandas Jezukevičius, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Kęstas Čerkauskas, fizinio ugdymo mokytojas,
 • Virgilijus Gudaitis, technologijų mokytojas,
 • Lina Andriukevičienė, technologijų mokytoja,
 • Dalia Miliauskienė, dailės mokytoja,
 • Loreta Mockuvienė, muzikos mokytoja,
 • Vaidas Sakalauskas, automobilizmo mokytojas,
 • Danutė Želnienė, braižybos mokytoja.

[į viršų]

Svarbi informacija

Uniformų mugė

Informacija mokiniams, tėvams

Skaitmeniniai pažymėjimai

Informacija mokiniams

Kviečiame mokytis

Tarptautinio bakalaureato Diplomo programa – dvejų metų tarptautinė vidurinio ugdymo (11–12 kl.) programa. Prašymai mokytis šioje programoje priimami iki kovo 27 d.

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Pamokų laikas

PIETŲ PERTRAUKOS 10.35–10.55 (po 3 pamokų) pietauja 8, I–IV klasių mokiniai 11.40–12.10 (po 4 pamokų) pietauja 5–7 klasių mokiniai.