foto

Ateina vakaras – ir taip sutemsta.
Lauke, girdėt, maži paukščiukai cypsi,
Į tamsą upė sminga tartum peilis,
Ak, nežudykime daugiau kits kito.
                    Justinas Marcinkevičius


Kovo 10 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje iškilmingai atidaryta miesto savivaldybės mokyklų ir Kremenčuko miesto (Ukraina) švietimo įstaigų mokinių kūrybinių darbų „Laisvės ir taikos siekis: Ukraina – Lietuva“ paroda, įprasminanti laisvę ir taiką, simbolizuojanti palaikymą nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Parodoje eksponuojami įvairaus amžiaus vaikų darbai, atlikti akvarele, guašu, grafinėmis raiškos priemonėmis, mišria technika ar kompiuteriu.

Renginyje dalyvavo Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje pirmasis sekretorius Ilya Zvenyhorodskyi, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus pareigas, Giedrius Griškevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kuckailienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Aliukonienė, Alytaus miesto savivaldybės mokyklų direktoriai, dailės ir pradinių klasių mokytojai, konkurse dalyvavę mokiniai, gimnazijoje besimokantys iš Ukrainos atvykę mokiniai ir jų šeimų nariai. 

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasveikino visus susirinkusius į parodos atidarymą ir sakė, kad parodoje dalyvavo daugiau nei 600 mokinių. Ji pabrėžė, jog rytoj švęsime savo didžiausią šventę – Nepriklausomybės atkūrimo dieną, todėl būtina palaikyti vaikus, nes jie gyvenimą mato gražesnį, spalvingesnį ir nuo to širdy šviesiau. Direktorė priminė popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo žodžius: „Statykime ne sienas, o tiltus.“ Žmonės vieningiausi kovose už laisvę, o laisvė – tai atsakomybė.

Ukrainos ambasadorius Lietuvoje pirmasis sekretorius Ilya Zvenyhorodskyi kalbėjo apie du broliškus miestus – Alytų ir Kremenčuką. Dėkojo už palaikymą sunkiu metu. Pabrėžė, kad Lietuvos ir Ukrainos tos pačios vertybės: laisvė, nepriklausomybė ir taika. Ukrainiečiai dėkoja lietuviams už pagalbą dabar ir dar daug ateinančių metų. Tokia paroda ir parodo tautų vienybę. 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas, atliekantis administracijos direktoriaus pareigas, Giedrius Griškevičius sakė, kad Alytus ir Kremenčukas draugauja šeštus metus. Nors vyksta karas, bet tai nėra kliūtis bendrauti. Tai rodo gausus būrys dalyvių (apie 600). Parodos dalyvių darbuose atskleista viltis ir taika. Įteikė apdovanojimus.

Parodos atidarymo metu tradicinių vertybių sambūrio „Spindulys“ narių lūpose skambėjo žinomų Lietuvos poetų, visuomenės veikėjų ir mūsų gimnazijos mokinių mintys ir dainos apie laisvę ir taiką, ukrainiečių merginų daina.