foto

Birželio 6 dieną, švenčiant devintines ir Tėvo dieną, Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Jo ekscelencija Rimantas Norvila aštuoniasdešimt aštuoniems Šv. Benedikto gimnazijos mokiniams suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Tegul šv. Dvasia sustiprina kiekvieną jaunuolį jo tikėjimo ir gyvenimo kelyje.


Tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė