Ugdymo turinio įgyvendinimo komanda:    

  • Lina Janulytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pirmininkė);

nariai: 

  • Vilma Baranauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Rytis Jakučionis, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
  • Aivaras Janulis, istorijos mokytojas metodininkas, tikybos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
  • Jolanta Pacevičienė, matematikos mokytoja ekspertė, matematikos-informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Jolita Pekšienė, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Jolita Svirinavičienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Aušra Zavistauskienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė. 


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Ką reikia žinoti?

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023 ir 2023–2024 m. m.

Mokytojams apie kompetencijas

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

Bendrosios programos (patvirtintos (2022-09-30)

Atmintinė dešimtokui

Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA: