Pradinis ugdymas

Ugdymo organizavimas

Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymas visą dieną organizuojamas toje pačioje patalpoje.

Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms paskiriami atskiri įėjimai ir įėjimai.

Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, kitą veiklą organizuoti lauke.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai ir naudotos priemonės.

Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

Apsaugos priemonės

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti žmonės, atlydintys mokinius;
 • Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje;
 • Klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai.

Nereikia dėvėti kaukių mokiniams ir mokytojams klasėse.

Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai. Pasitarus su šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Pradinis ir vidurinis ugdymas

Ugdymo organizavimas

Rekomenduojama, pagal galimybes, vienos klasės, grupės mokiniams ugdymą visą dieną organizuoti toje pačioje mokymo patalpoje. Mokytojai turėtų ateiti į klasei ar grupei priskirtą patalpą, o ne mokiniai eiti pas mokytoją.

Pagal poreikį koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, numatant skirtingą pamokų pradžios ir pabaigos laiką atskiroms klasėms, nevienodą pertraukų laiką.

Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms paskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai.

Numatomi judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų, sanitarinių mazgų maršrutai.

Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, kitą veiklą organizuoti lauke.

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai ir naudotos priemonės.

Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

Apsaugos priemonės

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Mokytojai klasėse, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje;
 • Klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai.

Nebūtina kaukių dėvėti:

 • Mokiniams klasėse ir kitose mokyklos erdvėse (jei bendrose erdvėse neužtikrinamas 2 metrų atstumas ir klasių/srautų izoliacijos principas, rekomenduojama dėvėti);
 • Mokytojams klasėse, kai išlaikomas 2 metrų atstumas tarp mokytojų ir mokinių.

Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai. Pasitarus su šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Neformalusis vaikų švietimas

Ugdymo organizavimas

Programų teikėjai turi užtikrinti, kad:

 • Vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose;
 • Uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo;
 • Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

Apsaugos priemonės

Kaukes ar kitas veido apsaugos priemones turi dėvėti:

 • Mokytojai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, per visas uždarose erdvėse vykdomas veiklas, nepriklausomai nuo atstumo;
 • Jei uždarose erdvėse neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukės privalomos tėvams ir kitiems įstaigose besilankantiems pilnamečiams asmenims.

Nebūtina kaukių dėvėti mokiniams.

Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai. Pasitarus su šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ugdymo organizavimas

Vengiama kontaktų tarp skirtingų grupių.

Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas, suaugusieji dalyviai turi dėvėti kaukes. Uždarose patalpose bendri renginiai ir veiklos skirtingų grupių vaikams neorganizuojamos.

Apsaugos priemonės

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti asmenys, atlydintys vaikus;
 • Darbuotojai, priimantys vaikus;
 • Uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose dalyvaujantys suaugusieji asmenys, pvz., tėvai.

Nereikia kaukių dėvėti:

 • Vaikams;
 • Darbuotojams grupėse;
 • Darbuotojams kitose patalpose, kur nėra trečiųjų asmenų.

Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai. Pasitarus su šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.


Įtarus susirgimo atvejį

Jei vaikui, mokiniui mokykloje pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai.

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, turi nedelsdamas palikti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Jei mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.

Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į švietimo įstaigą atvykti draudžiama. Jie gali mokytis ir dirbti nuotoliniu būdu.

Maitinimas

Paskiriama ilgesnė pietų pertrauka arba kitaip reguliuojamas srautas valgykloje.

Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neorganizuojamas.

Mokiniai pavalgyti gali klasėse, maistą patiekus vienkartiniuose induose.

Mokyklos valgykloje kartu pietauti turėtų tik tos pačios klasės mokiniai ir šalia esančių klasių mokiniai, kurie naudojasi bendra koridoriaus erdve.

Valgykloje turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai.

Po kiekvienos klasės/srauto valgymo salė išvėdinama, išvaloma.

Sąlygos higienai

Turi būti padėta dezinfekcinio skysčio, priemonių nusiplauti rankas, patalpos dažnai vėdinamos, paviršiai dezinfekuojami. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.