01

2020-2021 mokslo metai prasideda įprastu būdu mokyklos patalpose.

02

Nuo rugsėjo 1-osios kiekvienai mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa - klasė, kurioje vyks pamokos. Tikslus tvarkaraštis bus pateiktas pirmąją rugsėjo savaitę.

03

Įėjimai į mokyklą bus suskirstyti taip, kad mokiniai trumpiausiu keliu galėtų pasiekti savo kabinetus.

04

Pamokų laikas išliks toks pats, pamokų pradžia 8.00 val. Gimnazijoje pamokos prasidės ir baigsis be skambučio.

05

Pertraukų metu mokiniai galės būti jiems paskirtose erdvėse arba lauke. Pertraukų metu klasės bus vėdinamos.

Svarbu!

Pamokų metu mokiniams kaukių dėvėti nereikia! Jas privaloma dėvėti pertraukų metu mokyklos patalpose ir lauke (jei nesilaikoma saugaus 2 m. atstumo).

06

Pietų pertraukos mokiniams bus skirstomos taip:

  • po III-ios pamokos (10.35-10.55 val.) pietauja 5-6 klasių mokiniai;
  • po IV-os pamokos (11.40-12.10 val.) pietauja 7-9 klasių mokiniai;
  • II-IV klasių mokiniams rekomenduojama pietauti valgykloje po 5 pamokų arba atsineštą maistą tvarkingai valgyti klasėje.

07

Pradinių klasių mokiniams pertraukų ir pietų laikas bus sudarytas pagal atskirą grafiką. Informaciją perduos klasių auklėtojai.

08

Jei turite klausimų, gimnazijos direktorė kviečia juos užduoti ZOOM platformoje rugpjūčio 28d. 12.00-13.00 val. Nuoroda į susitikimus rasite TAMO dienyne. Neturintiems TAMO prisijungimo, informaciją perduos klasės auklėtojas.

Kiekviena rugsėjo 1-oji – tai atverčiama nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tad pripildykime šių metų knygą gyvybe, džiaugsmu ir kūrybingomis mintimis!

Saugokime save ir vieni kitus!


Mokyklos administracija