foto

Pirmą kartą verbos lietuvių kalba paminėtos 1573 m. Verbų sekmadienį katalikai švenčia Jėzaus įžengimą į Jeruzalę. Žmonės Jėzų pasitiko su palmių šakelėmis šaukdami: ,,Osana!”

Katalikai tikėjo, kad į verbas supinti anksti pavasarį išsprogę augalai saugo namus nuo perkūno, žemę – nuo graužikų ir sausros, gyvūnams suteikia vaisingumo ir sveikatos. 

Verbos šventinamos Verbų sekmadienį bažnyčioje. Grįžę iš bažnyčios skubėdavo išplakti ir sakydavo: ,,Ne aš mušu – verba muša, tolei muš, kol sulūš. Už savaitės viena diena tegul linksmina kiekvieną“.

Kryžiaus kelias – tai viduramžiais atrasta ir per šimtmečius puoselėta bei puoselėjama pamaldumo praktika. Kiekvienas katalikas kryžiaus kelią supranta savo širdimi, sąžine, atsivertimu, vidiniu pasikeitimu ir kentėjimu kartu su Jėzumi. 

Visų pradinių klasių mokiniai šiandien gamino ir rišo verbas iš augalų, žolynėlių, kadagio šakelių, spalvoto popieriaus, sausų ir džiovintų gėlių. Sužinojo, ką simbolizuoja verbos ir kada pradėtos rišti. Žiūrėjo trumpametražį filmą apie verbas. Mokiniai atliko interaktyvias užduotis Verbų sekmadienio ir Velykų temomis.

Apmąstydami Kryžiaus kelio prasmę, dalyvavo bendroje visos gimnazijos pradinukų meditacijoje, gamino popierinius kryželius, juos spalvino ir dekoravo. Ant kryželių rašė padėkas Dievui, kūrė dėkingumo maldeles, palinkėjimus savo šeimai, draugams, viso pasaulio žmonėms ir iliustravo. Prisiminė Didįjį ketvirtadienį. Žiūrėjo pateiktis apie kryžiaus kelią ,,Drugelis ir rožė“. Žiūrėjo filmą ,,Paskutinė vakarienė“.

Mokytoja Aurelija, sekdama Šventojo Tėvo pavyzdžiu, simboliškai nuplovė savo mokiniams rankas, taip parodydama begalinės meilės ir žmogiškojo negrąžinamo ir nuoširdaus atleidimo pavyzdį, kviesdama ir savo mokinius vieni kitiems atleisti ir išdrįsti nuoširdžiai atsiprašyti.

Margučiai – šventų Velykų simbolis. Mokiniai dekoravo, piešė, dalino margučius.

Artėjantis Verbų sekmadienis ir šventų Velykų rytas kviečia mus visus džiaugtis gyvenimu, visomis mums suteiktomis gyvenimo dovanomis. Išgyvenkime šį džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime, kad patirtume mums suteiktą gyvenimo pilnatvę.Pradinių klasių mokytojos ir tikybos mokytoja Reda