foto

Paskutinę suomių viešnagės dieną mokykloje visa tarptautinė komanda sėdome prie tolesnių projekto planų. Susitikime kartu su Imatros mokyklos direktore Johanna, IT mokytoja Heidi, angliste Vilma ir integruoto gamtos mokslo bei robotikos specialiste Minna nuotoliniu būdu dalyvavo ir jų kolega biologas Ilpo.

Moderuojant komandos vadovui Mindaugui, buvo apsitarta organizuoti 10 mūsų gimnazijos mokinių ir dviejų mokytojų vizitą į Suomiją spalio mėnesį, o Imatros mokinių ir mokytojų kelionę į Lietuvą lapkričio pabaigoje.

Atsižvelgdami į projekto „Gyvasis vanduo“ tikslus ir rezultatus, nusprendėme tris intensyvias abiejų šalių mokykloje buvimo dienas skirti meniškiems vaikų darbams kurti panaudojant su vandeniu susijusias technologijas. Taip pat su mokiniais atliksime cheminius vandens tyrimus tiek Suomijoje, tiek Lietuvoje, be to, pasitelkdami fizikos žinias mėginsime statyti makaroninius tiltus.

Lankydamiesi vieni kitų pamokose, supratome, kad turime ko vieni iš kitų pasimokyti, kad dirbame mokyklose iš esmės panašiai, tik galbūt skiriasi mūsų vaikų prigimtis. Technologijų prasme irgi mes toli pažengę. Štai mobilų robotą „Swivl“ projekto vadovas Mindaugas netgi veš į Suomiją pademonstruoti Imatros mokyklos mokytojams ir vaikams, kokios yra nuotolinės pamokos galimybės.

Bendraudami su nuoširdžiomis kolegėmis, supratome, kad mes, kaip mokytojai, visais įmanomais būdais išsaugosime rašymą ranka mokykloje ir popierinės knygos skaitymą. Suomių teigimu, jų vaikai beveik neberašo ranka, o knygas skaito tik planšetėse. Ir bėdų šiose jau įprastose naujovėse pedagogės įžvelgia daug.

Sulaukę projekto koordinatorės Agnės, atsisveikinome su keturiomis viešniomis iš tolimosios Imatros. Joms palinkėjome gero kelio ir šiltų įspūdžių iki skrydžio susipažįstant su Trakais ir Vilniumi.


Projekto komanda