foto

Prezidentūra drauge su partneriais VDU Švietimo akademija, EDU Vilnius, Renkuosi mokyti ir Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga organizavo Švietimo pažangos asamblėją.  Buvo atrinkti ir pristatyti 42 inovatyvios  mokymo(si)  iniciatyvos iš visos šalies mokyklų bei švietimo organizacijų. Tarp jų buvo atrinkta ir mūsų Alytaus šv. Benedikto gimnazija, kaip organizacija, kurioje įgyvendinamos nacionalinės ir tarptautinio bakalaureato programos  skatina įsitraukti mokinius ir mokytojus į bendras veiklas, didina lygiavertes galimybes mokytis, atliepia mokinių poreikius. Mokyklos pažangą grupėje „Lokalus ir globalus švietimas“ pristatė gimnazijos IIc klasės mokinė Gustė Martutaitytė. Džiaugiamės tokia galimybe ir įvertinimu respublikoje.

„Man ši kelionė buvo labai įspūdinga. Įgijau daug patirties ir užmezgiau naujų pažinčių. Noriu padėkoti už šią galimybę ir garbę atstovauti mūsų mokyklai tokiame renginyje ir tikiuosi garsinti mūsų gimnaziją ir už Lietuvos  ribų“. (Gustė)