foto

Sveikiname respublikinio Borutaičių poezijos konkurso „Ali-alio! Pavasaris“, skirto Simono Daukanto 230-osioms gimimo metinėms ir 30-ajam Borutaičių poezijos pavasarėliui paminėti, dalyvius: 7a klasės mokinius Augustą Aleškevičių, Austėją Petravičiūtę, Danielių Butkų, Godą Čiginskaitę, Indrą Grimalauskaitę, Joną Treigį, 6c klasės mokinius Augustą Grigaravičių, Dovydą Lugovik, Beatričę Vaitiekūnaitę, Rugilę Geraltauskaitę, IIIb klasės gimnazistus Gabrielę Murzaitę, Adomą Ščiučką, bei laureatę – 7a klasės mokinę Mariją Izabelę Babrauskaitę, kuri gegužės 16 d. dalyvavo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginyje.


Mokytojos Rasmutė Baliukonienė, Irena Leščinskienė, Ilona Šulinskė