foto

Mieli mokytojai, pasirinkdami šią profesiją, Jūs pasirinkote ne tik darbą, tačiau gyvenimo misiją – išugdyti drąsų, dorą, smalsų, vertybėmis ir morale besivadovaujantį žmogų. Todėl nuoširdžiai sveikinimu Jus Mokytojo dienos proga ir reiškiu padėką už Jūsų reikšmingą indėlį į jaunosios kartos ugdymą.

Jūs esate tiesioginis pagalbininkas valstybei, kurio išmintis, įgūdžiai ir žinios padeda formuoti pilietį, o drauge ir visą visuomenę. Ir visgi, švietimas neturi būti tik Jūsų, mokytojų, reikalas – šią atsakomybę turime prisiimti kiekvienas iš mūsų. Siekdami darnios ir pažengusios valstybės švietimo sistemą turime laikyti prioritetu, o savo indėlį į jos gerinimą – pareiga.

Jūs esate iniciatyvūs, kupini idėjų, norintys pokyčio – matome, kad būtent tokie lyderiai ateina į ISM „Švietimo lyderystės“ studijas. Sėkmingas bendradarbiavimas „Verslo klasės“ projekte, kurio metu ISM dėstytojai ir ekspertai moksleiviams padeda stiprinti žinias per ekonomikos ir verslumo pamokas, parodė, kad esate šiuolaikiški, atviri naujovėms, o Jūsų svarbiausias tikslas – mokinio gerovė.

Mokytojai, dar kartą sveikinu Jus su šia iškilia diena ir linkiu nuolatos būti žingsniu priekyje.


Pagarbiai

Dalius Misiūnas

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius