foto

Išgyvenkime Kristaus prisikėlimo džiaugsmą savo širdyse ne tik Šv. Velykų rytą. Išgyvenkime šį džiaugsmą kasdien vis iš naujo. Prisikėlimo džiaugsmo teprisipildo visos Jūsų gyvenimo dienos. Aleliuja! Sveiki sulaukę šv. Velykų!


Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenės vardu

direktorė Loreta Šernienė