foto

Rugsėjo pirmosios šventė tradiciškai prasidėjo išvakarėse Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Homilijos metu klebonas Rytis Baltrušaitis linkėjo Dievo pagalbos, ragino matyti šalia esantį paprastą žmogų, ne konkurentą. Tradiciškai buvo pašventintos kuprinės.

Į Šv. Benedikto gimnazijos stadioną skambant nuotaikingai dainai „Kregždutės“ ketvirtadienio rytą suėjo pirmokėliai, vedami abiturientų. Po prasmingų žodžių buvo sugiedotas himnas. Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė, pasveikinusi susirinkusius, skatino dirbti, nebijoti klysti, rasti vieniems kitus. Gimnazijos vadovė pabrėžė, kad grožis ir gėris labiausiai augina jauną žmogų, pasidžiaugė gerais abiturientų rezultatais, palinkėjo geros šventės.

Alytaus dekanas Arūnas Užupis skatino siekiant žmogiškojo mokslo nepamiršti ir dieviškojo. Alytaus miesto mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė palinkėjo sėkmės ir nebijoti klysti.

Susirinkusius pasveikino Šv. Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis. Jis skatino būti atsakingus už vienas kito gyvenimą, perdavė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos sveikinimus bei palinkėjo palaimingos šventės.

Gimnazijos tarybos pirmininkas Tomas Vailionis mokiniams palinkėjo puikių pažymių, o tėveliams aktyviau įsitraukti į gimnazijos gyvenimą.

Nuoširdžią dainą „Mūsų dienos kaip šventė“ padovanojo gimnazijos kapelionas ir mokytojai. Kompozicijoje dalyvavę mokiniai skatino ramiai žingsniuoti tarp sumaišties ir skubotumo, atminti, kokia ramybė slypi tyloje, džiaugtis savo pasiekimais ir planais, išlikti savimi, širdingai atlikti savo darbą, koks jis bebūtų.