foto

Nuo rugsėjo 1 dienos Alytaus šv. Benedikto gimnazija dalyvauja projekte „Kultūrinės edukacijos sistemos mokiniams modernizavimas“. Gimnazija dalyvaus projekto programoje „Tyrinėjimo menas: mokomės bendraudami“. Projekto metu darbas vyks dviemis kryptimis: pasirinkta klasė bandys kūrybiškai išspręsti aktualiausią jiems problemą, o mokytojai mokysis kūrybiškai perteikti mokymosi turinį. Gimnazijoje bus vykdomos kultūrinės intervencijos - kryptinga ir metodiška formaliojo ugdymo ir su juo susijusių problemų sprendimo veikla, keičianti formaliojo ugdymo praktiką. 


Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Butrimienė ir matematikos mokytoja Eglė Pangonienė