foto

Sausio 13 dieną pradinių klasių mokiniams vyko pilietiškumo pamokos. Jos prasidėjo kitaip nei įprasta. Mėlynavo neužmirštuolių žiedai, degė atminimo žvakelės - pagarba žuvusiems už Lietuvos laisvę. Žiūrėdami filmukus, skaidres, klausydami eilėraščių ir pasakojimų apie to meto įvykius vaikai suprato, kad turime saugoti tai, ką iškovojo mums tėvai ir seneliai. Virpančiomis širdelėmis mažieji klausėsi ir dainavo dainas apie laisvę, Lietuvą. Vaikai diskutavo, kas yra laisvė, ką reiškia gyventi laisvoje šalyje, kas yra didvyriškumas. Mokiniai savo jausmus ir mintis, įsivaizduojamus to meto įvykius išreiškė kurtose miniatiūrose, piešiniuose.

Tikimės, kad, geriau pažindami praeitį, supras Lietuvos laisvės kainą, gerbs žmonių pasiaukojimą ir ryžtą.


Pradinių klasių mokytojos