foto

Prasidėjus adventui ketvirtų klasių mokiniai tikybos pamokoje susipažino su Senojo Testamento protėviais, kurie tiesė kelią Išganytojo atėjimui, ir patys iš antrinių žaliavų juos pagamino.


Tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė