foto

Saulėtą ir šiltą birželio 1-osios rytą visi gimnazijos mokiniai išsirikiavę laukė XXI laidos abiturientų. Be 55 abiturientų, kurie mokėsi pagal Vidurinio ugdymo programą, šiemet šią laidą papildė ir 12 TB Diplomo programos mokinių. Prie pagrindinio įėjimo, papuošto lubinų žiedais, laukė gimnazijos administracija, skambėjo Kotrynos Ciūnytės atliekama Vlado Bagdono daina „Mano senai mokyklai“.

Greitai bėga laikas, užmaršty palikdamas metus. Į gyvenimą nubėgo ir abiturientai. Paskutinio skambučio aidas visus sukvietė į aktų salę. Šventinį žodį abiturientams, jų tėveliams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams tarė gimnazijos direktorė Loreta Šernienė. Ji pabrėžė, kad gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų, nors kai kada ir reikės klupti, bet vis tiek  reikia eiti ir kopti, tikėti, kad viskas pasisieks.

Savo dainą padovanojo buvusi mokinė Kamilė Rekutė. Nuotaikingai visus nuteikė linksmas pirmokėlių šokis, prasmingi pirmosios mokytojos Aurelijos Šeduikienės žodžiai, raginantys skleisti savo šviesą, Darijos Ciūnytės daina, Emilijos Pakėnaitės šokis, įspūdingas auklėtojų sveikinimas, šimtai nuotraukų, primenančių gimnazijoje prabėgusias dienas.

Tradiciškai perskaitytas testamentas, sušoktas valsas ir pasodintos rožės, šypsenos, nuotraukos ir... kelionė į gyvenimą.


Paskutinio skambučio akimirkos https://www.youtube.com/watch?v=ax5lSlFpEBE

Abiturientų valsas https://youtu.be/Y_Gg9Lh-pEg