foto

Rugsėjo 24 dieną Šv. Benedikto gimnazijos mokinių būrys, lydimas mokytojų, dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos jaunimo dienoje „Pašaukiau tave vardu!“ (Iz 43, 1d). Mokiniai dalyvavo teminiuose užsiėmimuose, gailestingumo valandėlėje šlovino Viešpatį giesme, atliko išpažintį, dalyvavo šv. Mišiose, susirado naujų draugų, o vakarą vainikavo Lino Adomaičio koncertas, kuriame smagiai pašėlome. Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu.


Tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė