foto

Birželio 23 d. gimnazijos koplytėlėje vyko šv. Mišios, kuriose dalyvavo mokyklos bendruomenė. Eucharistijai vadovavo gimnazijos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius. Bendruomenė dėkojo už pasibaigusius mokslo metus, visas per juos gautas malones ir prašė Dievo palaimos vasaros atostogoms.


Mokytoja Virginija Ptašnykienė