foto

Laimėjusi Alytaus miesto savivaldybės paskelbtą Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkursą, Alytaus šv. Benedikto gimnazija per 2020 m. rudenį įgyvendino dvi programas: „Etninės kultūros ugdymas per patirtį pradinėse klasėse“ ir „Kompetencijų ugdymas socialiai orientuotiems gimnazistams“.

Nuoroda į straipsnį https://www.ismaniklase.lt/lt/igyvendintos-neformaliojo-vaiku-svietimo-veiklu-programos-alytaus-sv-benedikto-gimnazijoje


Projektų vadovė Agnė Janušaitytė