Balandžio – gegužės mėnesį 4, 6 ir 8 klasių mokiniams gimnazijoje organizuojamas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.

Patikrinime mokiniai dalyvauja elektroniniu būdu.

Daugiau apie testavimą galima sužinoti Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje

https://www.nsa.smm.lt/2022/01/14/pleciasi-nacionalinis-mokiniu-pasiekimu-patikrinimas-mokymosi-pazanga-isivertins-ir-sestokai/

NMPP testų pavyzdžiai:

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/uzduotys/