foto

Šiandien, saulėtą rugsėjo 21-ąją, lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu kartu su bendraklasiais ir klasės vadove, lietuvių kalbos mokytoja metodininke Irena Leščinskiene lankėmės rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje Pilotiškėse. Išklausėme įdomų rašytojo giminaitės, prižiūrinčios Mykolaičių sodybą, kurioje įsikūręs muziejus, ir ypač daug dėmesio skiriančiai seklyčiai, pasakojimą ir skaitėme poeziją ant mistiškojo Aušrakalnio, minimo Vinco Mykolaičio-Putino psichologiniame romane ,,Altorių šešėly”. Anot bendraklasio Augustino, visą ten praleistą laiką atrodė, lyg pats Vincas Mykolaitis-Putinas bėgiotų sode, valgytų obuolius ir rašytų poeziją ant suoliuko.


Patricija Raveikytė, IVb