foto

Ne, nenoriu sapnų,
Vien tiesos ir darbų

Maironis

Lapkričio 24 dienos popietę gimnazijoje įvyko konferencija „Kitoks Maironis“, skirta paminėti poeto 160-ąsias gimimo metines. Joje dalyvavo I-IV klasių mokiniai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, gimnazijos bibliotekininkės.

Konferencijoje skambėjo mažiau žinomi poeto eilėraščiai, skaitomi tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ narių, muzikos kūriniai, atliekami II ir III klasės mokinių. Klausydami II klasės mokinių Nikolės, Saulėjos, Rugilės, III klasės mokinių Austėjos ir Nojaus, ketvirtokų Paulinos ir Emilio pranešimų kiekvienas turėjo galimybę Maironį pažinti ne tik kaip poetą, bet ir kaip iškilią savo laikmečio asmenybę. Maironis – neatsiejama kiekvieno lietuvio patriotiško gyvenimo dalis. Daugelis išgirdę garsųjį eilėraštį „Kur bėga Šešupė“ sieja jį su pagrindiniu poeto nuopelnu – patriotiškumo svetimųjų prispaustoje tautoje žadinimu, tačiau jo palikimas Lietuvai yra daug didesnis. Jis buvo ne tik teologijos profesorius ir kunigas, bet ir patriotas, kurio meilė tėvynei yra nepamatuojama, žmogus, kuris dėl tautos interesų paaukojo savo kaip dvasininko karjerą, vyras, kuris jau garbingame amžiuje leido sau įsimylėti daug jaunesnę moterį. 

Manau, ši konferencija mažiau ar daugiau sužadino kiekvieno joje dalyvavusio jausmus ir privertė susimąstyti apie svarbiausias vertybes ir jų vietą gyvenime. 


Emilija Draugelytė, IIIb klasė