foto

2021 m. sausio 18–25 dienomis meldžiamės už krikščionių vienybę – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

Šiais metais apmąstoma tema „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9).

„Visa tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs“ (plg. Jn 17, 21), – taip meldėsi Viešpats Jėzus. VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per Tave mes esame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip Tu esi viena su savo dangaus Tėvu?! Karštai prašome: sutelk mus į vienybę Tavyje. Tu, Viešpatie, nori, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas, todėl suvienyk visus krikščionis tikra meilės ir vienybės dvasia. Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.

Kviečiame maldai kartu su Lietuvos Evangelikų bažnyčios bendrija

Facebook video


Sielovados komanda