foto

Gervė Schillerio veikale „Ibiko gervės“ – Dievo valios vykdytoja, antikoje buvo stebimasi jos sugebėjimu nenuilstamai skristi, o jos sparnas laikytas amuletu nuo nuovargio. Atskrisdama ji pranašaudavo pavasario pradžią ir dėl to tapo atsinaujinimo simboliu (krikščionybės laikais simbolizavo prisikėlimą).

Kovo 7 d. 8a klasės mokiniai klasės valandėlės metu lankstė gerves. Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvų gervės nutūpė ant medžio, skirto Kovo 11 dienai paminėti.

Šiandien mes laimingi, nes esame laisvi. 


8a klasės vadovė Lina Andriukevičienė