foto

Gavėnia – tai visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis jėgų iš jo, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis švęsti Kristaus prisikėlimą. Gavėnia – tai laikas, kai Viešpats mus ragina vėl prie jo grįžti ir laukia mūsų atsako. 

Kovo 21 d. mūsų gimnazijoje lankėsi kunigas Vytautas Antanas Matusevičius, Šakių šv. Jono krikštytojo parapijos klebonas, Vilkaviškio vyskupijos egzorcistas. Gailestingumo koplyčioje susitikęs su gimnazijos mokytojais pasidalino savo mintimis ir drąsino laikytis nepopuliarios Evangelijos – atsisakyti kūno geidulių, akių geidulių ir gyvenimo puikybės. 


Sielovados komanda