foto

Mūsų gimnazijos 2b klasės mokiniai dalyvauja eTwinning projekte apie gamtos taršą ir ekologiją „Žemės šypsena“. Su projekto partneriais iš Italijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Turkijos bei kitų Lietuvos mokyklų antrokai sprendžia ekologines problemas, kaip galima padėti žemei, gvildena klausimus apie taršos mažinimą, dalijasi idėjomis.

Kūrybinių dirbtuvių metu projekto dalyviai panaudojo buitines atliekas ir gamtinę medžiagą kūrybiniams darbams, prikėlė daiktus antram gyvenimui, kūrė ir piešė projekto logotipus. „Rūšiavimo mašina“ mokėsi rūšiuoti buitines atliekas.

Projektas tęsiasi. Mažieji savo planetos mylėtojai įvairių veiklų metu ne tik plėtos pažintinę, kūrybinę bei komunikavimo kompetencijas, bet ir gilins IT įgūdžius, naudodamiesi piešimo, žodžių debesų kūrimo, padlet bei kitomis programomis.

Projekto nauda - tai bendravimas ir bendrystės atradimas, naujų kultūrų pažinimas, bendrų kūrybinių darbų įgyvendinimas siekiant bendro tikslo.


Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Dalia Paleckienė