foto

Džiaugiuosi galėdama perduoti padėką ir dovanas gimnazijos abiturientui IVc klasės mokiniui Matui Valatkai nuo KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanės doc. B. Narkevičienės.

Matą matematikos mokau nuo penktos klasės. Geresnio, paslaugesnio mokinio nesutikau pakankamai ilgame pedagoginio darbo kelyje. Dėkinga jam už nuoširdų darbą padedant klasės draugams, už dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose. Palinkėsiu Matui Alberto Enšteino mintimi: „Siek ne sėkmės, o to , kad tavo gyvenimas būtų prasmingas“.


Matematikos mokytoja A. Jonienė