foto

Gruodžio 23 d. 5a, 5b ir 5c klasių mokiniai, kurie mokosi prancūzų kalbos, dainavo kalėdines dainas ir šoko pagal jas. Dainuodami prancūziškai dainą „Tyli naktis, šventa naktis“ mokiniai išmoko pasakyti: „C’est l’amour infini!“ (Tai begalinė meilė!).

Prieš artėjančias pačias gražiausias žiemos šventes su mokiniais atsisveikinome linksmai ir džiaugsmingai.

Tikrai, Kalėdos - tai ta šventė, kuri siejasi su kūdikėlio Jėzaus gimimu ir mus kiekvieną tarsi užlieja begalinė meilė...

Džiaugsmingų šventų Kalėdų!


Jus sveikina 5a, 5b ir 5c klasės mokiniai frankofonai ir prancūzų kalbos mokytoja Raimonda Striaušienė