foto

„Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi” (Pr 5,19). Pradedame 40 dienų kelionę per dykumą kaip Kristus prisikėlimo link. Kiekvienas turime išgyventi tas dykumos dienas: tai gryninimo laikas, tai laikas sužadinti norus ir suteikti jiems kryptį. Tikroji gavėnia – tai ne numalšinti norą, bet atvirkščiai – norėti visa širdimi, visu protu, visomis galiomis susitelkti, nukreipti norus į tikslą, kad jie taptų vaisingi ir mes galėtume įprasminti savo gyvenimą. Gavėnia – tai laikas, kai mokomės seikėti lūkesčius. Gavėnia – pasiruošimo, susitelkimo, įsiklausymo laikas. Gavėnia – tai laikas paklausti savęs, ar esame lankstūs, išradingi, subtilūs, jautrūs ir įsiklausantys. Gavėnia – tai žmogaus budrumo ugdymas. Gavėnia – tai kūrybinis metas. Gavėnia – tai malda, pasninkas, išmalda. Melskimės už šią kelionę, kad joje nestigtų Dievo Dvasios ir padėtų kiekvienam išgyventi Velykų slėpinį. Palaimintų gavėnios žingsnių.


Sielovados komanda