foto

6a klasės mokiniai per informacinių technologijų (vadovaujami mokytojos Jūratės Archangelskienės),  ir per lietuvių kalbos ir literatūros (vadovaujami mokytojos Rasmutės Baliukonienės) pamokas, kurdami sakmes bei jas iliustruodami, vykdė bendrą projektą ir išleido knygelę „Sakmės“.