foto

Rugsėjo pirmosios šventė tradiciškai prasidėjo išvakarėse Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Klebonas Rytis Baltrušaitis priminė šv. Benedikto gyvenimą, skatino pasidomėti šio šventojo regula. Tradiciškai buvo pašventintos kuprinės.

Šventinį penktadienio rytą skambant nuotaikingai dainai ,,Kregždutės“, vedami gimnazijos simbolio Benedikto į stadioną, lydimi gausių plojimų, rinkosi abiturientai su pirmokėliais. Pasveikinti ir penktokai, kurie pradėjo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Skambant LR himnui, pakilo trispalvė. Nuvilnijo mažųjų pradinukų posmai, Rasos Kazlauskaitės daina.

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasveikino visus, atvykusius į vieną gražiausių švenčių, ir pakvietė įsileisti saulę į savo širdis. Pabrėžė, jog prieš pora dienų gimnazijoje vykusi konferencija ,,Noriu į mokyklą“ paskatino eiti pirmyn, kurti, daryti gerus darbus, kurie suteiktų pridedamąją vertę. Direktorė pasidžiaugė gimnazijos pasiekimais, palinkėjo šviesių minčių ir prasmingų darbų.

Susirinkusius pasveikino Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, padovanojęs simbolinį žiedelį, pasidžiaugęs galimybe patogiau atvykti į mokyklą. Meras pabrėžė, kad gyvenimas sukasi ratu, kad mažiau išmokti negalima, tik daugiau, ir palinkėjo smagios kelionės mokykloje.

Sveikinimo žodį tarė Šv. Angelų Sargų bažnyčios klebonas Arūnas Užupis. Palinkėjo mylėti Dievą, siekti ne tik žemiškojo, bet ir dieviškojo mokslo.

Alytaus šv. Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis skatino kurti kartu su kūrėju, augti vidumi ir perdavė Vilkaviškio vyskupijos vyskupo Jo ekselencijos Rimanto Norvilos linkėjimus.

LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas Šarknickas palinkėjo kantrybės, bendruomeniškumo ir sėkmės, teigė, kad teisti labai lengva, o kurti labai sunku. 

Tėvų komiteto atstovai linkėjo sėkmingų ir kūrybingų metų, drąsos, veržlumo, dalyvauti mokyklos gyvenime, o gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Vytė Sabonytė – išlikti šiltiems ir vieningiems.

Visus džiugino Kotrynos Ciūnytės daina, maloniai nuteikė Varno sparnų plevenimas.

Pasidžiaugta praėjusių mokslo metų pasiekimais bei padėkota garsinusiems gimnazijos vardą. Už svarią finansinę paramą ir nuveiktus darbus atnaujinant gimnazijos erdves padėkota mokinių tėveliams: Tomui Vailioniui, Ramūnui Tarvainiui, Vytautui Graževičiui, Erikui Vaičaičiui, Tomui Dimšai, visiems mokinių tėveliams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams, kurie 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skyrė gimnazijai. Šios lėšos taip pat bus panaudotos tvariam gimnazijos erdvių atnaujinimui.

6c klasės atstovams įteiktos dar leidyklos dažais kvepiančios, jų pačių, padedant lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Irenai Leščinskienei, sukurtos pasakų knygos „Karštas auksas“ egzemplioriai. Knygą sumaketavo IVb klasės mokinys Domas Launikonis, išleido Tartenio spaustuvė.

Pristatyti nauji gimnazijos nariai.

Personifikuoti gimnazijos simboliai Varnas ir Benediktas kartu su abiturientais pirmokus palydėjo į klases skambant melodijai ,,Eik, vaike, eik“.